>|ATP-citrate synthase
MSAKAISEQTGKELLYKFICTTSAIQNRFKYARVTPDTDWARLLQDHPWLLSQNLVVKPDQLIKRRGKLGLVGVNLTLDGVKSWLKPRLGQEATVGKATGFLKNFLIEPFVPHSQAEEFYVCIYATREGDYVLFHHEGGVDVGDVDAKAQKLLVGVDEKLNPEDIKKHLLVHAPEDKKEILASFISGLFNFYEDLYFTYLEINPLVVTKDGVYVLDLAAKVDATADYICKVKWGDIEFPPPFGREAYPEEAYIADLDAKSGASLKLTLLNPKGRIWTMVAGGGASVVYSDTICDLGGVNELANYGEYSGAPSEQQTYDYAKTILSLMTREKHPDGKILIIGGSIANFTNVAATFKGIVRAIRDYQGPLKEHEVTIFVRRGGPNYQEGLRVMGEVGKTTGIPIHVFGTETHMTAIVGMALGHRPIPGKSTTLFSRHTKAIVWGMQTRAVQGMLDFDYVCSRDEPSVAAMVYPFTGDHKQKFYWGHKEILIPVFKNMADAMRKHPEVDVLINFASLRSAYDSTMETMNYAQIRTIAIIAEGIPEALTRKLIKKADQKGVTIIGPATVGGIKPGCFKIGNTGGMLDNILASKLYRPGSVAYVSRSGGMSNELNNIISRTTDGVYEGVAIGGDRYPGSTFMDHVLRYQDTPGVKMIVVLGEIGGTEEYKICRGIKEGRLTKPIVCWCIGTCATMFSSEVQFGHAGACANQASETAVAKNQALKEAGVFVPRSFDELGEIIQSVYEDLVANGVIVPAQEVPPPTVPMDYSWARELGLIRKPASFMTSICDERGQELIYAGMPITEVFKEEMGIGGVLGLLWFQKRLPKYSCQFIEMCLMVTADHGPAVSGAHNTIICARAGKDLVSSLTSGLLTIGDRFGGALDAAAKMFSKAFDSGIIPMEFVNKMKKEGKLIMGIGHRVKSINNPDMRVQILKDYVRQHFPATPLLDYALEVEKITTSKKPNLILNVDGLIGVAFVDMLRNCGSFTREEADEYIDIGALNGIFVLGRSMGFIGHYLDQKRLKQGLYRHPWDDISYVLPEHMSM