>|Protein kinase YopO(YopO)
KPQTELPLGWKGKPLSGAPDLEGMRVAHISIIERLVAKIGHLFAELEAYKHIYKTAGKHPNLANVHGMAVVPYGNRYYYALLMDEVDGWRCSDTLRSLADSWKQGKINSEAYWGTIKFIAHRLLDVTNHLAKAGIVHNDIKPGNVVFDRASGEPVVIDLGLHSRSGEQPKGFTESFKAPELGVGGASEKSDVFLVVSTLLHGIEGFEKDPEIKPNQGLRFITSEPAHVMDENGYPIHRPGIAGVETAYTRFITDILGVSADSRPDSNEARLHEFLSDGTIDEESAKQILKDTLTGEMSITPYYLRELSDLLRTHLSSAATKQLDMGVVLSDLDTMLVALDKAEREGGVDKDQLKSFNSLILKTYSVIGAYILSIVEPSLQRIQKHLDQTHSFSDIGSLMRAHKHLETLLEVLVTLSQQGQPVSSETYSFLNRLAEAKVTLSQQLNTLQQQQESAKAQLSILINRSGSWADVARQSLQRFDSTRPVVKFGTEQYTAIHRQMMAAHAAITLQEVSEFTDDMRNFTADSIPLLIQLGRSSLMDEHLVEQREKLRELTTIAERLNRLEREWM