>|Methylxanthine N1-demethylase NdmA
MGSSHHHHHHENLYFQGSMEQAIINDEREYLRHFWHPVCTVTELEKAHPSSLGPLAVKLLNEQLVVAKLGDEYVAMRD
RCAHRSAKLSLGTVSGNRLQCPYHGWQYDTHGACQLVPACPNSPIPNKAKVDRFDCEERY
GLIWIRLDSSFDCTEIPYFSAANDPRLRIVIQEPYWWDATAERRWENFTDFSHFAFIHPG
TLFDPNNAEPPIVPMDRFNGQFRFVYDTPEDMAVPNQAPIGSFSYTCSMPFAINLEVSKY
SSSSLHVLFNVSCPVDSHTTKNFLIFAREQSDDSDYLHIAFNDLVFAEDKPVIESQWPKD
APADEVSVVADKVSIQYRKWLRELKEAHKEGSQAFRSALLDPVIESDRSYI