>|Synthetic nanobody Sybody 23(Sy23)
GSSSQVQLVESGGGLVQAGGSLRLSCAASGFPVESENMHWYRQAPGKEREWVAAIYSTGGWTLYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVQVGYWYEGQGTQVTVSAGRAGEQKLISEEDLNSAVDHHHHHH