>|Neutrophil cytosol factor 1(p47phox)
GPLGSPNSARMGDTFIRHIALLGFEKRFVPSQHYVYMFLVKWQDLSEKVVYRRFTEIYEF
HKTLKEMFPIEAGAINPENRIIPHLPAPKWFDGQRAAENRQGTLTEYCSTLMSLPTKISR
CPHLLDFFKVRPDDLKLPTDNQTKKPETYLMPKDGKSTATDITGPIILQTYRAIADYEKT
SGSEMALSTGDVVEVVEKSESGWWFCQMKAKRGWIPASFLEPLDSPDETEDPEPNYAGEP
YVAIKAYTAVEGDEVSLLEGEAVEVIHKLLDGWWVIRKDDVTGYFPSMYLQKSGQDVSQA
QRQIKRGAPPRRSSIRNAHSIHQRSRKRLSQDAYRRNSVRFLQQRRRQARPGPQSPGSPL
EEERQTQRSKPQPAVPPRPSADLILNRCSESTKRKLASAVCGRIVTD