>|Methylxanthine N3-demethylase NdmB
MGSSHHHHHHENLYFQGSMKEQLKPLLEDKTYLRHFWHPVCTLNEFERANASGHGPMGVTLLGEKLVLARLNSKIIAA
ADRCAHRSAQLSIGRVCSNAGKDYLECPYHGWRYDEAGACQLIPACPDKSISPRAKISSF
DCEVKYDIVWVRLDNSFDCTQIPYLSDFDNPDMQVIVADSYIWETVAERRWENFTDFSHF
AFVHPGTLYDPFFASHPTVYVNRVDGELQFKLAPPREMKGIPPEAPMGDFTYRCTMPYSV
NLEIKLWKDDSRFVLWTTASPVDNKSCRNFMIIVREKDNQPDHMHLAFQKRVLDEDQPVI
ESQWPLEIQTSEVSVATDKISVQFRKWHKELSLSAVEGREAFRDSVLTNVIEEEQ