>|Probable tRNA N6-adenosine threonylcarbamoyltransferase(OSGEP)
MPAVLGFEGSANKIGVGVVRDGKVLANPRRTYVTPPGTGFLPGDTARHHRAVILDLLQE
ALTESGLTSQDIDCIAYTKGPGMGAPLVSVAVVARTVAQLWNKPLVGVNHCIGHIEMGRL
ITGATSPTVLYVSGGNTQVIAYSEHRYRIFGETIDIAVGNCLDRFARVLKISNDPSPGYN
IEQMAKRGKKLVELPYTVKGMDVSFSGILSFIEDVAHRMLATGECTPEDLCFSLQETVFA
MLVEITERAMAHCGSQEALIVGGVGCNVRLQEMMATMCQERGARLFATDERFCIDNGAMIAQAGWEMFRAGHRTPLSDSGVTQRYRTDEVEVTWRD