>|Trm734: Regulator of Ty1 transposition protein 10(Trm734 (WDR6_yeast))
MKDLSHYGPALCVKFYNDYVLAGYGPFIHVYDYHSATLINKCRLFHYNKVHGLSLSSEGKILAYGARSVTIVELEDVLKKESLVDFERINSDWITGATFSFDNLQIYLLTCYNKVLICDLNCEVLFRKSLGGERSILYSGIIKVFGPDKVYVNAGTVMGGVIIWDLFSETKIHNLLGHEGSIFYVNLSNNGRYVASCSDDRSIRLWDLETGKQLSVGWSHTARIWNLMFFDNDSKLISVSEDCTCRVWNIIESRENVAELSISNVYEVHLIKSIWGVDVKDDEMIAVTSGNDGRLKLIDLLQLKRHGDEETSFSLDDIAKQCGDIFEKNESIKGFQWFSFGVIAITSLGKILKYSDVTKQWKLLLTNEKFNSYPITNGIQTQNIAVFSNNKSDILLIKFSKDSADIIETEEFHLDELSKTNNCLVTEYDDDSFLLTLQSPNPREKFVCLEISLQNLKIKSKHCFNKPENFSSSCLTSFRNHILVGSRFSTLVIYNLLDESEEPFIIRRLSPGDTTTSIEFVEDKDNSAVFSVTNRDGYYVFIELTKNSLEEGPYRLSYKVLHSNKMMKGFLEGAFFNSKGEYITYGFKSSLFYLYNETNCYELASEVCGGSHRLWNLAKITDGHVLMYIKASRFHLRKIYNSIVPETLENGVHGREIRDISICPVSNTNTNDNFKDGHIFCTASEDTTIKLGYFNNRTGKVQNFWTQRKHVSGLQRCQFINHKLMISSSAREELFLWELNDKYNKRPYMTIRQALPVSTNNSDLRIMDFDVKFISQSGDFLLVTVYSDSTIKIWHYRENQNKFDLIMQGRYKTCCLFNVVFIALKEELLVVISPTDGHLVVYNITEYVPFSVDPISGDLVDHKLDATISNLPAPVAQLPVHQSGVKSLDYVANATRTSATILTGGDDNGLGLSNLKLDDSNKVTLKTSDFIAAAASSTITSGMLINGGKEVITTSVDQVIRAWEITAGKLSLVDKKRTTVADTGSLEIISNDEDADSEKTLLIGGVGLSIWKKLEVLFQGPSHHHHHH